ZASADY PIELĘGNACJI WODY W BASENIE I JACUZZI

Spora część osób nabywających nowy basen lub spa ogrodowe często z niepokojem myśli o problemach związanych z utrzymaniem odpowiedniego standardu wody, tymczasem prawidłowo pielęgnowana woda może pozostawać w basenie lub jacuzzi ogrodowym przez cały sezon i nie ma konieczności jej wymiany, jeśli nie nastąpią okoliczności nadzwyczajne. Omawiane w tym miejscu porady pomogą spokojnie ocenić wynikające z posiadania basenu lub spa zasady postępowania. Aby uzyskać satysfakcjonujący NAS poziom jakości wody przez cały sezon kąpielowy zalecane jest:

    WŁĄCZANIE POMPY FILTRUJĄCEJ w porze nocnej lub poza czasem kąpieli, szczególnie jeśli temperatura powietrza, a zatem i wody znacząco wzrasta. Każdy model pompy ma wyznaczony modelowy czas pracy proporcjonalny do objętości wody w basenie lub wannie z hydromasażem. Podczas kąpieli pompa musi być WYŁĄCZONA ze względów bezpieczeństwa !!!

    ZAKRYWANIE BASENU lub SPA POWKRYWĄ OCHRONNĄ. Są co najmniej dwa powody wykonania tej czynności- w celu ochrony wody przed wpadającymi z otoczenia nieczystościami (np. liście, owady) oraz aby zminimalizować oddziaływanie promieni słonecznych na lustro wody. Rozkładające się cząstki organiczne w połączeniu z wysoką temperaturą i działaniem słońca skutecznie mogą obniżyć jakość wody i wpłynąć na zanieczyszczenie ścianek i dna  basenu

    REGULARNE STOSOWANIE ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI WODY. Przy użytkowaniu basenów ogrodowych lub jacuzzi stosuje się dwa sposoby dezynfekcji wody- metodę chlorową i metodę bezchlorową. W przypadku preparatów chlorowych możemy się spotkać z dwoma głównymi grupami produktów- są to preparaty do dezynfekcji szokowej oraz o przedłużonym działaniu. Preparaty chlorowe do dezynfekcji szokowej występują zazwyczaj w postaci granulatu lub proszku. Preparaty o przedłużonym działaniu mają postać tabletek. Wystepują one również jako tzw. multitabletki, czyli połączenie kilku substancji (np. chloru, antyglonu, koagulantu). Tabletki chlorowe lub multitabletki należy umieścić w dozowniku lub skimerze, zależnie od zaleceń producenta. Niezwykle istotny jest prawidłowy- nie przekraczający normy- poziom stężenia stosowanych produktów. Właściwy poziom chloru w wodzie basenu lub spa ogrodowego powinien mieścić się w przedziale 1-1,5 mg/l- mierzy się go za pomocą testera chloru. Pomiar powinien być dokonywany codziennie przed rozpoczęciem kąpieli. W przypadku pierwszego napełnienia wodą basenu lub jacuzzi ogrodowego, na początku sezonu warto przeprowadzić tzw. chlorowanie "szokowe" podwójną zalecaną dawką preparatu do dezynfekcji typu "chlor szok" lub dawką sugerowaną przez producenta. Chlorowanie szokowe jest również zalecane w czasie trwania sezonu, ok. 1 raz na miesiąc. Zawsze po zastosowaniu tej procedury kąpiel można rozpocząć dopiero po osiągnięciu przez wodę właściwego stężenia chloru. Poziom stężenia chloru powinien być sprawdzany regularnie również w przypadku stosowania generatora chloru, niezależnie od wskazań tego urządzenia. Warto zwrócić również uwagę, że każdy producent dokładnie określa parametry użycia produktów do dezynfekcji wody i mogą one się różnić od podanych powyżej zasad

    REGULARNE BADANIE pH WODY. Czynność tę można przeprowadzić za pomocą testera do pomiaru pH. Prawidłowy poziom pH to przedział między 7,0- 7,6. pH powyżej 7,6 oznacza, że odczyn zasadowy wody posiada zbyt wysoki wskaźnik i stosowanie preparatów chlorowych będzie miało w tej sytuacji ograniczony skutek mimo ich prawidłowego stężenia w wodzie. Może to skutkować nadmiernym wzrostem kolonii bakterii i utratą klarowności wody związaną z wytrącaniem się związków wapnia. pH poniżej 7,0 oznacza zbyt kwaśny odczyn wody- oddziaływanie związków dezynfekujących będzie właściwe, ale narazimy części metalowe wyposażenia basenu na większą podatność na korozję, a u osób wrażliwych może wystąpić wówczas również podrażnienie skóry i łzawienie. Należy podkreślić, że pH wody może ulegać zmianie na skutek warunków atmosferycznych- podczas upałów wskaźnik będzie przesuwał się w stronę zasadową. Woda deszczowa dostająca się do basenu może natomiast obniżać pH. Zazwyczaj w warunkach polskich wskaźnik pH ma tendencję do nadmiernego przesuwania się w stronę zasadową, czyli powyżej 7,6. Należy  wówczas zastosować preparat typu pH minus- obniżający tę wartość. W przypadku stwierdzenia pH poniżej 7,0 powinno się zastosować preparat typu pH plus

    REGULARNA WYMIANA WKŁADÓW PAPIEROWYCH I CZYSZCZENIE ZŁOŻA FILTRACYJNEGO. W przypadku pomp tradycyjnych z włókninowym (papierowym) wkładem filtracyjnym (TYP A lub TYP B lub TYP H)  prawidłowo użytkowany wkład powinien zachować funkcjonalność przez co najmniej 2 do 4 tygodni, w zależności od stopnia zanieczyszczenia wody (producent zaleca wymianę co 2 tygodnie). Bezpośrednio po napełnieniu basenu wodą wskazana jest ocena stanu czystości filtra codziennie przez pierwszych kilka dni- do wstępnego oczyszczenia wody. Potem- w zależności od poziomu zanieczyszczenia wystarczy to wykonywać średnio 1 raz w tygodniu. Nie zaleca się mycia wkładów, zwłaszcza przy użyciu myjek ciśnieniowych- mycie może powodować niedostrzegalne gołym okiem poszerzanie się por we włókninie i osłabiać jakość filtrowania.
    W przypadku tzw. pomp piaskowych wymiana piasku kwarcowego tworzącego złoże filtrujące zlecane jest przez producenta 1 raz na 5 lat. Zastosowanie szklanego złoża filtracyjnego (glass filtration media) wydłuża czas między jego wymianami nawet do 9 lat. Należy jednak regularnie- 1 raz na 2 tygodnie płukać zastosowane złoże filtrujące, bądź wykonywać to zgodnie ze wskazaniem ciśnieniomierza przepływu wody- wśród funkcji pompy znajduje się m.in. funkcja płukania złoża. Prosimy pamiętać, że do pomp piaskowych należy używać tylko kruszywa kwarcowego lub kruszywa szklanego o wielkości ziarna 0,4- 0,8 mm

    REGULARNE STOSOWANIE PREPARATÓW TYPU ANTYGLON. Stosowanie zapobiegających powstawaniu glonów w wodzie jak i na ściankach basenu musi odbywać się zgodnie z instrukcją stosowania. Każdy producent dokładnie określa parametry użycia swoich produktów

    ZASTOSOWANIE ŚRODKÓW DO KOAGULACJI czyli tzw. flokowania. Dzięki zastosowaniu środków koagulujących mikroskopijne cząstki zanieczyszczeń zawarte w wodzie łączą się w większe grupy i mogą zostać wychwycone przez system filtracyjny, bądź opadając na dno i łatwo je usunąć za pomocą odkurzacza basenowego. Stosowanie flokowania wydaje się celowe zwłaszcza na początku sezonu, tuż po napełnieniu basenu wodą. Pamiętać należy również, że nie wszystkie preparaty koagulujące nadają się do stosowania w tradycyjnych pompach z wkładem papierowym- w instrukcji stosowania podane są parametry produktu

    ..........oczyszczenie stóp przed wejściem do wody w dedykowanym do drabinki oczyszczaczu stóp firmy intex lub po prostu w dowolnej misce ;). Resztki roślin czy naniesiona ziemia mogą wpłynąć bezpośrednio na częstotliwość czyszczenia wkładu filtrującego i klarowność wody. Ponad wszelką wątpliwość kąpiel w basenie należy poprzedzić także dokładnym umyciem ciała pod natryskiem :)

Prosimy pamiętać, że choć stosowanie środków chemicznych do pielęgnacji wody jest niezbędne, to ich użycie powinno się odbywać na możliwie najniższym, zalecanym poziomie.